Toiminta


Porvoon Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa erilaisten tapahtumien, koulutusten ja projektien muodossa. Toimintaa on sekä paikallisella, alueellisella että kansallisella tasolla, sekä myös kansainvälisesti. Nuorkauppakamari toiminta kehittää jäsentensä johtamistaitoja ja yhteiskuntavastuuta.

Arvomme
Suvaitsevaisuus
Yhteiskunnallinen vastuu
Pyrkimys osaamisen kehittämiseen
Tarkoitus
Porvoon Nuorkauppakamari luo positiivisuudella,  osaamisella, verkostoitumisella ja uuden kehittämisellä  yhteistä menestystä.
Slogan
Porvoon Mitalla!
Med Borgå Mått!

Tapahtumat ja juhlat

 

Projektit

Porvoon Nuorkauppakamari tekee vuosittain erilaisia vaihtuvia projekteja, joiden tarkoitus on elävöittää kaupunkia, sekä tuoda uudenlaista toimintaa ja mahdollisuuksia. Tässä mainittuna pari projektia, joista on muodostunut jo perinne.

Pop Up Porvoo

Porvoon Nuorkauppakamari järjestää vuosittain Pop Up tapahtuman, missä yrittäjillä on mahdollisuus päästä kokeilemaan liiketilassa toimimista. Kamari neuvottelee tyhjien liiketilojen omistajien kanssa tiloista, joissa määrä ajan mahdollistetaan liiketoimintaa aloitteleville pienyrittäjille.

Vuoden porvoolainen

Porvoon Nuorkauppakamari on valinnut Vuoden porvoolaisen vuodesta 1977 lähtien. Vuoden porvoolaiseksi valitaan ikään, sukupuoleen, ammattiin, uskontoon tai vakaumukseen katsomatta henkilö, joka täyttää valinnan ehtona olevat kriteerit.
Vuoden porvoolaisen tulee olla 1) Porvoon alueella vaikuttava porvoolainen, joka 2) on saanut arvonantoa tai tunnustusta teoistaan myös julkisuudessa kuluneen vuoden aikana tai mahdollisesti pidemmällä aikavälillä, ja 3) hän on tunnettu Porvoon talousalueella.

Mentorointi

Kamari tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen sekä näkökulmien hakemiseen. Kamarin senaatti ja kunniajäsenet ovat useat omalla alallaan menestyneitä ammattilaisia, joilla on näkemystä ja kokemusta. He toimivat kamarilaisille mentoreina vuoden projektin ajan. Mentorit tarjoavat aktoreina toimiville jäsenille mahdollisuuden peilata näkemyksiään ja kehittyä haluamallaan saralla mentoroinnin kautta.

 

Koulutustoiminta

Perinteisiä kamarin vuosittain järjestettäviä koulutuksia ovat olleet mm:

  • Strategiakoulutus
  • Vakuuta&vaikuta-koulutus
  • Etikettikoulutus
  • Roopen ruletti -kokoustekniikkakoulutus

Lisäksi kamari järjestää ja suunnittelee uusia koulutuksia jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Sinulla on halutessasi myös mahdollisuus kouluttautua kouluttajaksi kouluttajapolun avulla ja järjestää omia koulutuksiasi sekä saada esiintymiskokemusta!