Projektit


Porvoon Nuorkauppakamari tekee vuosittain erilaisia vaihtuvia projekteja, joiden tarkoitus on elävöittää kaupunkia, sekä tuoda uudenlaista toimintaa ja mahdollisuuksia. Tässä mainittuna muutama projekti, joista osasta on muodostunut jo perinne.

Pop Up Porvoo

Porvoon Nuorkauppakamari järjestää vuosittain Pop Up tapahtuman, missä yrittäjillä on mahdollisuus päästä kokeilemaan liiketilassa toimimista. Kamari neuvottelee tyhjien liiketilojen omistajien kanssa tiloista, joissa määrä ajan mahdollistetaan liiketoimintaa aloitteleville pienyrittäjille.

Vuoden porvoolainen

Porvoon Nuorkauppakamari on valinnut Vuoden porvoolaisen vuodesta 1977 lähtien. Vuoden porvoolaiseksi valitaan ikään, sukupuoleen, ammattiin, uskontoon tai vakaumukseen katsomatta henkilö, joka täyttää valinnan ehtona olevat kriteerit.
Vuoden porvoolaisen tulee olla 1) Porvoon alueella vaikuttava porvoolainen, joka 2) on saanut arvonantoa tai tunnustusta teoistaan myös julkisuudessa kuluneen vuoden aikana tai mahdollisesti pidemmällä aikavälillä, ja 3) hän on tunnettu Porvoon talousalueella.

Porvoon palvelukartta

Porvoon Nuorkauppakamari on tehnyt turistikarttaa alueelle vuosikymmenet. Kartta tukee alueen matkailua ja tarjoaa turisteille oivan oppaan kaupunkiin.

Mentorointi

Kamari tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen sekä näkökulmien hakemiseen. Kamarin senaatti ja kunniajäsenet ovat useat omalla alallaan menestyneitä ammattilaisia, joilla on näkemystä ja kokemusta. He toimivat kamarilaisille mentoreina vuoden projektin ajan. Mentorit tarjoavat aktoreina toimiville jäsenille mahdollisuuden peilata näkemyksiään ja kehittyä haluamallaan saralla mentoroinnin kautta.