Koulutukset

Koulutukset

Tärkeänä osana nuorkauppakamaritoimintaa on kouluttautumismahdollisuudet. Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella, että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Porvoon Nuorkauppakamari järjestää ja suunnittelee uusia koulutuksia jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaan sekä toteuttaa hyväksi havaittuja, perinteisiä koulutuksia vuosittain. Näitä ovat mm. Strategiakoulutus, Puhekoulutus ja Debattikoulutus. 

Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat. Sinulla on halutessasi myös mahdollisuus kouluttautua itse kouluttajaksi Nuorkauppakamareiden kouluttajapolun avulla ja järjestää omia koulutuksia sekä saada esiintymiskokemusta.