Projektit

Porvoon Nuorkauppakamari toteuttaa vuosittain useita projekteja, joiden tarkoitus on elävöittää kaupunkia, tukea paikallista yrittäjyyttä, luoda uudenlaista toimintaa ja uusia mahdollisuuksia sekä tarjota jäsenillemme kehittymis– ja oppimismahdollisuuksia. Projekteille tunnusomaisia piirteitä ovat määritelty budjetti, alkamis– ja päättymisajankohta. Projekteihin osallistuminen antaa loistavat oppimismahdollisuudet tuloksekkaasta projektityöskentelystä ja projektipäällikön tehtävistä. 

Vuosittain toistuvia projekteja ovat mm.: 

POP UP Porvoo

Porvoon Nuorkauppakamari järjestää vuosittain Pop Up tapahtuman, missä yrittäjillä on mahdollisuus päästä kokeilemaan liiketilassa toimimista. Kamari neuvottelee tyhjien liiketilojen omistajien kanssa tiloista, joissa mahdollistetaan liiketoimintaa aloitteleville pienyrittäjille tapahtuma-aikana. Projektin kesto suunnittelusta toteutukseen noin 3-4 kk. 

Vuoden Porvoolainen

Vuoden porvoolainen on projekti, jossa annetaan tunnustusta paikallisesti vaikuttavalle henkilölle. Porvoon Nuorkauppakamari on valinnut Vuoden porvoolaisen vuodesta 1977 lähtien.  

Vuoden porvoolaiseksi valitaan ikään, sukupuoleen, ammattiin, uskontoon tai vakaumukseen katsomatta henkilö, joka täyttää valinnan ehtona olevat kriteerit.  

Vuoden porvoolaisen tulee olla 1) Porvoon alueella vaikuttava porvoolainen, joka 2) on saanut arvonantoa tai tunnustusta teoistaan myös julkisuudessa kuluneen vuoden aikana tai mahdollisesti pidemmällä aikavälillä, ja 3) hän on tunnettu Porvoon talousalueella. 

Mentorointi

Kamari tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen sekä näkökulmien hakemiseen. Kamarin senaatti ja kunniajäsenet ovat useat omalla alallaan menestyneitä ammattilaisia, joilla on näkemystä ja kokemusta. He toimivat kamarilaisille mentoreina vuoden projektin ajan. Mentorit tarjoavat aktoreina toimiville jäsenille mahdollisuuden peilata näkemyksiään ja kehittyä haluamallaan saralla mentoroinnin kautta. Mentorointiprojektin kesto noin 6 kk.